Ana gama birne mai gidan karuwai, wata karuwa ta gayyaci kwastoma don lalata kan kabarinsa